Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach przy ul. Chudoby 10 to szkoła z 72- letnią tradycją i historią oraz ugruntowaną pozycją na rynku edukacyjnym. Jesteśmy publiczną placówką oświatową,
w której nauka trwa od 1 do 2,5 roku. Organem prowadzącym jest województwo śląskie.
Oferta edukacyjna szkoły skierowana jest do wszystkich, którzy ukończyli szkołę średnią dowolnego typu i chcieliby zdobyć bądź uzupełnić wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. Oferujemy bezpłatne kształcenie, bez matury w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym w zawodach: Farmacja, Kosmetyka, Masaż, Terapeuta zajęciowy, Opiekunka dziecięca, Opiekun medyczny, Sterylizacja medyczna, Asystent osoby niepełnosprawnej
Kierunki kształcenia wynikają z potrzeb rynku pracy i wpisują się w aktualne trendy kształcenia ustawicznego – „Uczymy się przez całe życie”.
Umiejętności zawodowe absolwentów są wysoko cenione przez pracodawców, z którymi szkoła współpracuje w ramach praktycznej nauki zawodu.
Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną oraz nowoczesną bazą dydaktyczną. Naszą marką jest wysoka jakość kształcenia oraz zdawalności egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Strona WWW: medyk.gliwice.pl