Fundacja Herbateka

Herbateka jest Fundacją zajmującą się animacją społeczną oraz edukacją w obszarze kultury i postaw społecznych. Zajmujemy się aktywizacją zawodową oraz włączaniem osób i grup do pełnego i wartościowego uczestnictwa w życiu społecznym. Organizujemy wydarzenia kulturalne, warsztaty artystyczne, spotkania i szkolenia, współpracując z samorządami lokalnymi oraz ze środowiskami twórczymi.

Prowadzimy herbaciarnię w Mikołowie, która jest miejscem spotkań mieszkańców i promocji zdrowego, kreatywnego i zrównoważonego życia.

Strona WWW: herbateka.pl