Tadeusz Porębski Niepołomicki Bartnik

Miody pszczele, świeczki i figurki woskowe, pyłki pszczele z własnej pasieki