Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu jest państwową instytucją ubezpieczeniową, która głównie zajmuje się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne obywateli oraz dystrybucją świadczeń.

Najważniejszym celem Oddziału ZUS w Zabrzu jest ciągłe podnoszenie poziomu obsługi klientów oraz rozwój usług elektronicznych, które ułatwią klientom kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wizją Zakładu jest osiągnięcie statusu innowacyjnej instytucji zaufania publicznego.

Misja ZUS to sprawna, przyjazna i rzetelna obsługa klientów realizowana na podstawie przepisów prawa, zasad racjonalnego i przejrzystego gospodarowania środkami finansowymi, wykorzystująca nowoczesne technologie i potencjał pracowników.

Oferujemy:

  • bezpłatne szkolenia,
  • pracę w ZUS,
  • porady ekspertów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • pomoc w kompletowaniu i składaniu wniosków,
  • możliwość łatwego generowania i przesyłania dokumentów, pism i wniosków drogą elektroniczną.

Chcesz pracować w ZUS?

Wszelkie informacje znajdziesz na www.zus.pl

Strona WWW: zus.pl