Silver Scena 2022 – Regulamin Zgłoszenia Udziału

 1. Silver Scena to okazja do promowania kulturalnej aktywności Seniorów w trakcie Silver Silesii.
 2. Przegląd twórczości kulturalnej odbywać się będzie w dniach 13 -15 czerwca 2022 r., w Hali „Pod Dębowcem” w Bielsku Białej
 3. Do udziału w przeglądzie zapraszamy:
  a. zespoły wokalne i solistów, tancerzy, poetów…każdego, kto czuje, że jego miejsce jest na scenie,
  oraz
  b. artystów: malarzy, rysowników, modelarzy, rzeźbiarzy, rękodzielników, itd
 4. Udział w przeglądzie jest bezpłatny.
 5. Dla Uczestników przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
 6. Zgłoszenia do udziału w przeglądzie przyjmowane będą do 27 maja 2022 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.
 7. Przesłanie zgłoszenia i otrzymanie odpowiedzi mailowej potwierdzającej wpływ zgłoszenia należy traktować jako wstępne potwierdzenie udziału w przeglądzie. Ostateczne potwierdzenie udziału, wraz z programem minutowym przesłane zostanie po zakończeniu naboru tj. po 27 maja 2022r.
 8. Uczestnikom przeglądu organizator zapewnia:
  – scena: nagłośnienie, mikrofony (max. 3)
  – miejsce ekspozycji prac (nie większe niż 2 x 2m)
  – zaplecze (garderoba)
 9. Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia pozostałych niezbędnych do występu/ekspozycji elementów wyposażenia stanowisk (np. podkłady muzyczne w formacie MP3, na nośniku umożliwiającym ich odtworzenie, sztalugi, itp.).
 10. Przy zgłoszeniu należy wskazać możliwy czas trwania występu (max. 1 h na wykonawcę w podziale na 15 min. prezentacje). Jednak o ostatecznej ilości występów i czasie ich trwania decydować będzie organizator po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.